.: MILLENNIUM :. Association for Education and Research - Formal anf Informal Education, Democracy, Decentralization and Good Governance, Gender issue, Human rights, Conflict management, resolution, Advocacy, social partnership, Citizen Participation


 

 

 

PARTNER LINKS


CULTURAL HERITAGE
Opportunity for Improving
Civic Engagement

 

 

Programme funded by the European Union
Մշակութային ժառանգության զարգացման “CHOICE” (“ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ”) միջազգային նախագիծը սկսվում է Հայաստանում: Փնտրվում են ստեղծարար և պատասխանատու մասնակիցներ:

Տեղական ժողովրդավարական գործակալությունների ասոցացիան` “ALDA” (Ֆրանսիա), Միջազգային “ԵվրոԲելառուս”-ի (Լիտվա), Մշակութային Կառավարման Կենտրոնի (Ուկրաինա), “ICOM-Մոլդովա”-ի, “Միլենիում” Հիմնադրամի (Հայաստան) և “Սոցիալական Նորարարությունների Կենտրոն”-ի (Բելառուս) հետ համատեղ հայտարարում է “CHOICE” գործընկերական ծրագրի մեկնարկը և մասնակցելու է հրավիրում հետաքրքրված կազմակերպություններին:

Անգլալեզու հապավման տակ թաքնված է երկամյա նախագիծ, որն ուղղված է մշակութային ժառանգության պաշտպանությանն ու վերաիմաստավորմանը, մշակույթի ոլորտում կազմակերպությունների համագործակցության ամրապնդմանը: Ծրագիրը իրականացվում է Բելառուսում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում և Հայաստանում` “Արևելյան Գործընկերություն” ծրագրի շրջանակներում: Խորհրդատվական և տեղեկատվական աջակցությունը մասնակիցներին, ինչպես նաև ծրագրի մոնիթորինգը կիրականացվի “Միլենիում” հիմնադրամի կողմից:

“CHOICE - Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (Մշակութային ժառանգություն` քաղաքացիական ներգրավվածության բարելավման հնարավորություն) ծրագիրը հիմնված է մշակութային ժառանգության արժեքների վրա, որպես ժամանակակից հայկական ինքնությունը ամրապնդող և զարգացնող ռեսուրս, Հայաստանի եվրոպական քաղաքակրթ ական ընտրություն : Ծրագրի նախաձեռնողները ողջունում են նորարական մոտեցումները և քաղաքացիների նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են հայ հասարակական ժամանակակից կյանքում մշակութային ժառանգության ներառմանը:

Ծրագրի ընթացքում այս նպատակներին կհասնենք հետևյալ ճանապարհով.

•  աջակցել ոչ պետական և հասարակական մշակութային կազմակերպություններին և մասնագիտական միություններին` նորարարական նախագծերի իրականացման գործում, որոնք ուղղված են պաշտպանելու և արդիական կերպով մեկնաբանելու ազգային մշակութային ժառանգությունը,

•  հզորացնել մանագիտական հմտությունները, աջակցել կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը և բարձրացնել նրանց դերը ազգային մշակութային քաղաքականության ձևավորման գործում:

Նախագիծը ներառում է հետեւյալ հիմնական գործողությունները.

•  դիմորդ կազմակերպություններին խորհրդատվական աջակցություն` կազմակերպչական զարգացման հարցերում,

•  թեմատիկ քննարկումներ և սեմինարներ,

•  մշակութային ժառանգության ակտուալացմանն ուղղված փոքր դրամաշնորհների ծրագիր,

•  վերլուծական նյութերի պատրաստում:

Ծրագրին մասնակցության են հրավիրվում .

•  տեղական կամ ոչ պետական կազմակերպություններ , որոնք աշխատում են տեղական զարգացման , մշակութային ժառանգության պաշտպանության կամ վերականգման ոլորտում ,

•  կազմակերպություններ , խմբեր , մասնագետ - մտավորականներ և մշակութային ակտիվիստներ , որոնք հետաքրքրված են մշակութային արժեքների պահպանության , դրանց բազմազանության , ինչպես նաև ` քաղաքի զարգացման համար մշակութային ռեսուրսների կայուն օգտագործման հիմնահարցերով :

Մասնակիցների ընտրությունը տեղի կունենա երկու հիմնական փուլով :

Առաջին փուլում , ծրագրին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները , պետք է office @ millennium . am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկեն .

•  մշակութային նախագծի իրենց ստեղծարար գաղափարը , որի հիմքում ընկած կլինի Հայաստանի նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ակտուալացումը , մեկնաբանումը ,

•  կազմակերպության զարգացման նախնական պլան:

Հայտանմուշը կարելի է բեռնել այստեղից: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

 

Փոքր ծրագրերի թեմաները կարող են ներառել.

•  մշակութային օբյեկտների և ժառանգության ուղիների կազմում կամ քարտեզագրում,

•  կոնկրետ մշակութային ժառանգության օբյեկտի առաջխաղացմանն ուղղված բջջային հավելվածի մշակում,

•  մշակութային լանդշաֆտները վերականգնող ժամանակակից մեթողների և տեխնոլոգիաների առաջխաղացում,

•  համայնքների մոբիլիզացում` տեղական պլանավորման և մշակութային քաղաքականության վրա ազդելու, այն վերահսկելու նպատակով,

•  ինչպես նաև այլ նորարարական նախագծեր, նոր ստեղծարար մտքեր և նախաձեռնություններ` հեղինակների առաջխաղացման ձգտումով և տեղական մշակութային գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու ցանկությամբ:

Ընտրության երկրորդ փուլում, մինչ 2016 թվականի հունվարի 20-ը, ընտրված մասնակից-կազմակերպությունները, խորհրդատուների և դասընթացավարների օգնությամբ, կկարողանան մշակել և քննարկման ներկայացնել իրենց նախագիծ-առաջարկները, ինչպես նաև` կատարելագործել կազմակերպչական զարգացման գաղափարները:

Ընտրված մասնակիցները հնարավորություն կստանան մասնակցել մասնագիտական սեմինարների և ուսուցողական այցերի Բելառուսի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Հայաստանի մասնագիտացված կազմակերպություններում, ինչպես նաև` իրականացնել համատեղ նախագծեր այդ երկրների գործընկերների հետ:

Ծրագրի հնարավորությունների և մասնակցության պայմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ծրագրի պաշտոնական շնորհանդեսի ժամանակ, որը տեղի կունենա Հոկտեմբերի 9-ին, Ժամը 12.00, Վանաձորում, Մարզպետարանի շենքում:

Մուտքն ազատ է:

Հարցերի դեպքում դիմել office@millennium.am , կամ զանգահարել՝
099 27 64 97, 055 44 33 33:

CHOICE_ Application_Form_arm.docx

CHOICE_Application_Form_eng.docx

CHOICE_ Application_Form _rus.docx

CHOICE_Guidelines_arm.docx

CHOICE_Guidelines_eng.docx

CHOICE_Guidelines_rus.docx   Copyright© "Millennium" Foundation for Education and Research | All rights reserved.