PARTNER LINKS


CULTURAL HERITAGE
Opportunity for Improving
Civic Engagement

 

 

Programme funded by the European Union
Մշակութային ժառանգության զարգացման “CHOICE” (“ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ”) միջազգային նախագիծը սկսվում է Հայաստանում: Փնտրվում են ստեղծարար և պատասխանատու մասնակիցներ:

Տեղական ժողովրդավարական գործակալությունների ասոցացիան` “ALDA” (Ֆրանսիա), Միջազգային “ԵվրոԲելառուս”-ի (Լիտվա), Մշակութային Կառավարման Կենտրոնի (Ուկրաինա), “ICOM-Մոլդովա”-ի, “Միլենիում” Հիմնադրամի (Հայաստան) և “Սոցիալական Նորարարությունների Կենտրոն”-ի (Բելառուս) հետ համատեղ հայտարարում է “CHOICE” գործընկերական ծրագրի մեկնարկը և մասնակցելու է հրավիրում հետաքրքրված կազմակերպություններին:

Անգլալեզու հապավման տակ թաքնված է երկամյա նախագիծ, որն ուղղված է մշակութային ժառանգության պաշտպանությանն ու վերաիմաստավորմանը, մշակույթի ոլորտում կազմակերպությունների համագործակցության ամրապնդմանը: Ծրագիրը իրականացվում է Բելառուսում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում և Հայաստանում` “Արևելյան Գործընկերություն” ծրագրի շրջանակներում: Խորհրդատվական և տեղեկատվական աջակցությունը մասնակիցներին, ինչպես նաև ծրագրի մոնիթորինգը կիրականացվի “Միլենիում” հիմնադրամի կողմից:

“CHOICE - Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (Մշակութային ժառանգություն` քաղաքացիական ներգրավվածության բարելավման հնարավորություն) ծրագիրը հիմնված է մշակութային ժառանգության արժեքների վրա, որպես ժամանակակից հայկական ինքնությունը ամրապնդող և զարգացնող ռեսուրս, Հայաստանի եվրոպական քաղաքակրթ ական ընտրություն : Ծրագրի նախաձեռնողները ողջունում են նորարական մոտեցումները և քաղաքացիների նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են հայ հասարակական ժամանակակից կյանքում մշակութային ժառանգության ներառմանը:

Ծրագրի ընթացքում այս նպատակներին կհասնենք հետևյալ ճանապարհով.

•  աջակցել ոչ պետական և հասարակական մշակութային կազմակերպություններին և մասնագիտական միություններին` նորարարական նախագծերի իրականացման գործում, որոնք ուղղված են պաշտպանելու և արդիական կերպով մեկնաբանելու ազգային մշակութային ժառանգությունը,

•  հզորացնել մանագիտական հմտությունները, աջակցել կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը և բարձրացնել նրանց դերը ազգային մշակութային քաղաքականության ձևավորման գործում:

Նախագիծը ներառում է հետեւյալ հիմնական գործողությունները.

•  դիմորդ կազմակերպություններին խորհրդատվական աջակցություն` կազմակերպչական զարգացման հարցերում,

•  թեմատիկ քննարկումներ և սեմինարներ,

•  մշակութային ժառանգության ակտուալացմանն ուղղված փոքր դրամաշնորհների ծրագիր,

•  վերլուծական նյութերի պատրաստում:

Ծրագրին մասնակցության են հրավիրվում .

•  տեղական կամ ոչ պետական կազմակերպություններ , որոնք աշխատում են տեղական զարգացման , մշակութային ժառանգության պաշտպանության կամ վերականգման ոլորտում ,

•  կազմակերպություններ , խմբեր , մասնագետ - մտավորականներ և մշակութային ակտիվիստներ , որոնք հետաքրքրված են մշակութային արժեքների պահպանության , դրանց բազմազանության , ինչպես նաև ` քաղաքի զարգացման համար մշակութային ռեսուրսների կայուն օգտագործման հիմնահարցերով :

Մասնակիցների ընտրությունը տեղի կունենա երկու հիմնական փուլով :

Առաջին փուլում , ծրագրին մասնակցել ցանկացող կազմակերպությունները , պետք է office @ millennium . am էլեկտրոնային հասցեին ուղարկեն .

•  մշակութային նախագծի իրենց ստեղծարար գաղափարը , որի հիմքում ընկած կլինի Հայաստանի նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ակտուալացումը , մեկնաբանումը ,

•  կազմակերպության զարգացման նախնական պլան:

Հայտանմուշը կարելի է բեռնել այստեղից: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը

 

Փոքր ծրագրերի թեմաները կարող են ներառել.

•  մշակութային օբյեկտների և ժառանգության ուղիների կազմում կամ քարտեզագրում,

•  կոնկրետ մշակութային ժառանգության օբյեկտի առաջխաղացմանն ուղղված բջջային հավելվածի մշակում,

•  մշակութային լանդշաֆտները վերականգնող ժամանակակից մեթողների և տեխնոլոգիաների առաջխաղացում,

•  համայնքների մոբիլիզացում` տեղական պլանավորման և մշակութային քաղաքականության վրա ազդելու, այն վերահսկելու նպատակով,

•  ինչպես նաև այլ նորարարական նախագծեր, նոր ստեղծարար մտքեր և նախաձեռնություններ` հեղինակների առաջխաղացման ձգտումով և տեղական մշակութային գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու ցանկությամբ:

Ընտրության երկրորդ փուլում, մինչ 2016 թվականի հունվարի 20-ը, ընտրված մասնակից-կազմակերպությունները, խորհրդատուների և դասընթացավարների օգնությամբ, կկարողանան մշակել և քննարկման ներկայացնել իրենց նախագիծ-առաջարկները, ինչպես նաև` կատարելագործել կազմակերպչական զարգացման գաղափարները:

Ընտրված մասնակիցները հնարավորություն կստանան մասնակցել մասնագիտական սեմինարների և ուսուցողական այցերի Բելառուսի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի, Հայաստանի մասնագիտացված կազմակերպություններում, ինչպես նաև` իրականացնել համատեղ նախագծեր այդ երկրների գործընկերների հետ:

Ծրագրի հնարավորությունների և մասնակցության պայմանների մասին մանրամասն տեղեկություններ կարելի է ստանալ ծրագրի պաշտոնական շնորհանդեսի ժամանակ, որը տեղի կունենա Հոկտեմբերի 9-ին, Ժամը 12.00, Վանաձորում, Մարզպետարանի շենքում:

Մուտքն ազատ է:

Հարցերի դեպքում դիմել office@millennium.am , կամ զանգահարել՝
099 27 64 97, 055 44 33 33:

CHOICE_ Application_Form_arm.docx

CHOICE_Application_Form_eng.docx

CHOICE_ Application_Form _rus.docx

CHOICE_Guidelines_arm.docx

CHOICE_Guidelines_eng.docx

CHOICE_Guidelines_rus.docx   Copyright© "Millennium" Foundation for Education and Research | All rights reserved.